Work

Creating wood
Gjutning av lignin och sågspån 

Vad har ett materials egenskaper för inflytande på formgivning och hur kan det påverkas när materialet förändras? Med restmaterial från trä- och pappersindustrin har jag återskapat trät som material, fast nu med nya egenskaper och därmed möjligheter. I syfte att utmana träprodukter och deras givna formspråk har jag i mitt examensarbete valt att gjuta rester från träindustrin med trädets kroppsegna bindmedel, lignin. Ligninet, vars egenskaper i grova drag kan jämföras med olja, utvinns ur svartlut från pappersmassa. I vanliga fall bränns svartlutet och med det ligninet. I takt med att ny forskning uppmärksammar ligninet som ett hållbart substitut till olja i produktion av exempelvis plast har dock materialet fått relevans i skapandet av hållbara produkter. För att uttrycka ligninets möjligheter i formgivning av trä har jag med mina produkter sökt spegla den lekfullhet som vanligtvis associeras med plast där formsprutning, gjutning och 3D-printning är exempel på vanliga metoder för skapande. Resultatet redovisas i dessa möbler. 

Ärg 
Kopparvaser för Designtorget

Med forminspiration hämtad från Falu koppargruva visas här två kopparvaser framtagna för den skandinaviska inredningskedjan Designtorget. Under 1600-talet var Falun Europas största exportör av koppar och av restprodukterna skapades den klassiska färgen Falu-röd. Detta gör kopparn till en stark symbol för svensk industri och design, och föranledde oss till att experimentera med dess möjligheter. Patinan på vaserna är ett resultat av materialets åldring.

Formgivare: Olle Hiort och Axel Abrahamsson

Unmonumental
Om monumentets roll i det offentliga rummet.
Projekt för Parsons School of Design.

Ego 
Vem har rätt att bli ihågkommen?

I utforskandet av existensiell ångest pryder jag Stockholms statyer med dupliceringar av mitt ansikte.

Blood currency 
Dystopian future 

I ett spekulativt arbete om en dystopisk framtid utmanas synen på konsumtion och vad vi är villiga att använda som valuta. För att tända lampan krävs en droppe blod av användaren.